Kurumsal

BaY-DaŞ Dogal Taş Ürünleri çakıl mozaik podima 1994 yılında Türkiye’de ilk defa Antalya Kale içinde eski tarihi yerlerin restoresiyle başlamış olup bu günlere kadar yüzlerce projelere imza atmıştır.

BAYDAŞ Dogaltaş kuruluşundan günümüze sanatsal çakıl mozaik podima uygulamasında ulusal çalışmaların yanı sıra uluslararası çalışmalarda ve projelerde yer almış, bu bölgelerle kalıcı ticari ilişkiler kurmuş bir firmadır

www.podima.net BaY-DaŞ Dogal Taş firmamız Türkiye’yi çakıl mozaik podima sanatı ile yüzyıllar sonra ilk defa tanıştırmış firmadır. Türkiye’nin ilk ve tek çakıl mozaik podima ustasıdır.. Kurulduğu günden günümüze, bir çok kurum, firma ve şahısların projelerini uygulamış ve yüksek müşteri memnuniyeti ilkesinden ödün vermemiştir. www.podima.net

M.Ö. 3000 yılı başlarında persepolis sarayı platformundaki desenli çakıl döşeme, mozaik sanatının ilk örneği olarak kabul edilir. Daha sonra sırasıyla Gordion, Assos, Teos, Erytrai, Tarsus ve Bergamada bu sanata rastlanmaktadır. Çakıl mozaik sanatının eski dönemlere ait en güzel örneklerinden biri kuzey Yunanistan’daki Olynthos’ta yapılan kazılarda ortaya çıkarılmış olup, MÖ.5.Yüzyıl tarihlidir. MÖ.4.Yüzyılda Makedonya/Pella’da renkli çakıllarla yapılmış, Dionysus’un aslan avını tasvir eden çakıl mozaik yer döşemesi günümüze kadar korumuş en iyi örnektir.

Çakıl mozaik, uygulandığı yöredeki malzeme çeşitliliğine göre değişik renk ve formlarda özellikle 18.yüzyıl başlarından itibaren bitkisel ve geometrik desenlerle Akdeniz mimarisinin vazgeçilmez unsurlarından biri olarak değerinden hiçbir şey kaybetmeksizin günümüze kadar gelebilmiş bir el sanatıdır. Çakıl mozaik sanatı halk dilinde; Podima döşeme, Çakıl kakma, Rodos bezemesi, Karfato, çivileme gibi isimlerle de anılmaktadır. Çakıl mozaik sanatında kullanılan taşların tamamı doğal form ve renklerde olup, geçen 5000 yılda olduğu gibi tek tek elle toplanıp tek tek elle dizilmektedir. Çakıl taşı mozaikleri, tabiatı ile, az renkli basit örneklerden ibarettir.Şimdilik bilinen en erken mozaik döşemeleri, 30 yıl önce Amerikan hafirleri tarafından Olynthus’da keşfedilmiştir. Bu mozaiklerin büyük bir kısmı siyah ve beyaz doğal çakıl taşlarından yapılmıştır; Bununla beraber bazı kaldırımların döşemeleri koyu kırmızı, yeşil ve pembe çakıl taşları ihtiva ederler. Olynthos’daki mozaikler çoğu zaman evlerin odalarında yer almışlar, ayrıca avlularda da birkaç mozaik döşemesi görülür. Odaları döşeyen mozaiklerde giriş yeri hariç, odanın merkezden kenarlara doğru figürlerin yayıldığı görülür. Genel olarak; kare mekan içinde yuvarlak orta motif, meandr ve dalga bordürleri ile çevrelenir.

ÇAKILIN YOLCULUĞU Dağda bulunan bir kayanın yağmurla altının boşaltılmasıyla birlikte dereye yuvarlanarak ve belli büyüklükte parçalara ayrılarak denize ulaşma yolculuğu başlıyor. Bu yolculuk belki 50, belki 550 yıl, belki de çok daha fazla, kim bilir. Ya deniz kenarındaki dalga boyu, gel git ile yaptığı yolculuk? Ve bu gel git ile başlayan yolculuğu? Dere yatağı ile denize ulaşan yuvarlak bir taşın Elips-Çakıl olması hakkında şimdiye dek bir tarih konmadı. Zaten bu konuda bir fikir de yürütülmedi. Dışarıdan bakan göz bu çakıl’ı hep denizin çıkardığını, ya da hep deniz çakılı olduğunu zanneder. Gerçekte denizin değil, derenin denize taş olarak getirdiği, denizin ise gel gitle eliptik forma dönüştürdüğü çakıl olur. Dolayısı ile bu çakıllar tek tek elle toplanıp, tek tek elle seçilip ıslatılarak ciddi bir renk ayırımı (Sleksion) ve aynıya yakın bir boyuta getirilerek (Unıform) uygulanmak üzere proje hazırlanır.